Priestor pre kultúru

Kultúra je v jogurte.
Najmä v jogurte. Bolo to v reklame. Bifidus esences.
Najprv sa rozvíjala v starom Grécku, potom v Ríme
a dnes je jediná poriadne živá kultúra v jogurte.
A potom ešte na tejto stránke.
Aspon že tak.

© 1984 Moral&Banal   
.